اسمان مجازی – اسمان نما

مدرنترین سیستم تولید اسمان مجازی که طرح را به روی طلق و یا شیشه بصورت مستقیم چاپ نموده و بواسطه پرتوافشانی اشعه یووی جوهر را برای سالیان متمادی تثبیت مینماید. در این سیستم برچسب و یا فیلم وینیل مطلقا استفاده نمیشود و دیگر نگران افت کیفیت رنگها در مرور زمان و جداشدن چاپ ازسطح نخواهید بود و در فضاهای مرطوب و شرجی حتی سقف حمام و استخر هم قابل نصب است ؛ ضمن انکه گرمای ساتع شده از منبع نور نصب شده در پشت اسمان مجازی نیز باعث اسیب و جدا شدن تصویر نخواهد شد و محدودیتی در سایز ؛ اندازه ؛ الگو ؛ ضخامت و طرح وجود ندارد .