شیشه های بین کابینتی

نظافت و شستشوی سریع و اسان قابلیت نصب روی سرامیک مقاومت عالی در برابر شوک حرارتی